Syndyk masy upadłości Bookszpan sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki książki stanowiące zapasy magazynowe Bookszpan sp. z o.o. w upadłości. W celu zapoznania się z regulaminem sprzedaży oraz spisem książek zapraszamy do kontaktu z Biurem syndyka pod adresem [email protected] oraz numerem tel. 22 118 49 34. Pisemne oferty należy składać do 20 marca 2019 r. do godziny 17:00 do Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 lub przesłać je na ww. adres listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Biurze syndyka.