Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/38/2022) w trybie z wolnej ręki ruchomości tj.:

LPNAZWA RUCHOMOŚCIDANE IDENTYFIKACYJNESZACUNKOWA WARTOŚĆ NETTO
1Tokarka rewolwerowan/d1.000,00 zł
2Spawarka TIG z chłodnicąLINCOLN ELECTRIC Invertec 270-TP P11909008651.250,00 zł
3Zginarka do blachy – 2 sztn/d1.625,00 zł
4Gilotyna do blachyn/d2.500,00 zł
5Odciąg spawalniczySeuer schweisstechnik1.250,00 zł
6Narzędzia + wyposażenie warsztatuNarzędzia i elektronarzędzia o wartości poniżej 1 000,00 zł7.500,00 zł
7Wyposażenie biura (elektronika)Monitory, komputery, drukarki itp.5.000,00 zł

za łączną kwotę nie niższą niż 20.125,00 zł netto.

Można składać oferty na poszczególne Ruchomości, z uwzględnieniem cen wywoławczych wskazanych w wykazie, z tym że oferty obejmujące cały pakiet Ruchomości mogą zostać potraktowane priorytetowo.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je w formie skanu na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 
5 września 2023 r.  Szczegóły w regulaminie. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/38/2022, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem zbioru ruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda ruchomości podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].