Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w trybie z wolnej ręki zbiór ruchomości w postaci odzieży damskiej, obuwia i akcesoriów w ilości 2052 kartonów za cenę wywoławczą w kwocie 81.100,00 zł brutto. Ruchomości znajdują się w miejscowości Psary (51-180). Odbiór po stronie kupującego. 
W przypadku zainteresowania ofertą regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dla ruchomości zostanie udostępniony drogą e-mailową. W tym celu proszę o kontakt z biurem syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub pod adresem e-mail: [email protected]
Oferty wraz z wymagalnymi dokumentami (wskazanymi w regulaminie sprzedaży ruchomości) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy [email protected]
Termin na składanie ofert określa się na dzień 17 czerwca 2021 r. godz. 17:00.