Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w trybie z wolnej ręki zbiór ruchomości w postaci odzieży damskiej, obuwia i akcesoriów w ilości 9.000 kartonów (tj. ok. 450 palet, ok. 126.000,00 kg) za cenę wywoławczą w kwocie 339.000,00 zł brutto.

W przypadku zainteresowania ofertą regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dla ruchomości zostanie udostępniony drogą e-mailową. 

W tym celu proszę o kontakt z biurem syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w biurze syndyka. Termin na składanie ofert określa się na dzień 11 marca 2021 r. godz. 17:00