Syndyk masy upadłości JAN POL Bielińscy sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki zespół ruchomości, w skład którego wchodzą m.in.: wykrywarka walcowa MZC WW 2000/MQ2000, urządzenie do produkcji siatki ogrodzeniowej DIILMET 2M4 i foliarka Warper, za cenę łączną nie niższą niż 35.951,60 zł. 

Oferty należy składać na adres mailowy: [email protected] do dnia 10 czerwca 2024 r.