Syndyk masy upadłości KSP Polonia Warszawa Sportowa S.A w Warszawie sprzeda wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego słownego (numer prawa wyłącznego 233980) oraz słowno-graficznego (numer prawa wyłącznego 233981)

Oferty na zakup należy składać na adres biura syndyka, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, do dnia 30 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji udziela biuro syndyka pod numerem 22 118 49 34 oraz adresem mailowym [email protected]