Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości rolnej

Syndyk masy upadłości Dariusza Bosackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX Gup 287/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej działkę gruntu...