Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową gm. Nadarzyn

Syndyk masy upadłości Giedymina Wróblewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 789/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  nieruchomości gruntowej zabudowanej pozostałościami budynków gospodarczych składającej się...

Udział 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mostówka, powiat Wołomiński stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/17 o powierzchni 0,4731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych...

Udział 1/12 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/12 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mostówka, powiat Wołomiński stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1/14 o powierzchni 0,9036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych...

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Syndyk masy upadłości Piotra Otto osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 683/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej...

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną – Pawłowo

Syndyk masy upadłości Dariusza Bosackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej działkę gruntu nr 70/1 oraz 70/3, obręb...