Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną

Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 116,...