Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jowity Janowskiej sygn. akt. X Gup 238/18  sprzeda z wolnej ręki materiały budowlane. Lista produktów znajduje się w załączonej opinii biegłego rzeczoznawcy. Przedmiotowe przedmioty znajdują się pod adresem: ul. Na Wzgórzu, Wilczyna gmina Duszniki. Odbiór na własny koszt.

Oferty oraz zapytania proszę przesyłać na adres email: [email protected]

 

Janowska – opinia budowlana