Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce sprzeda ruchomości:

  1. Izolator przepływu zwrotnego typu BA4760 DN100 brak ceny minimalnej
  2. Izolator przepływu zwrotnego typu BA4760 DN80 brak ceny minimalnej

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 665/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem ruchomości przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

W załączeniu dostępna jest wycena wraz z dokumentacją zdjęciową ruchomości.