Syndyk masy upadłości Ortodent Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda meble stomatologiczne i urządzenia biurowe , w tym:

  1. Asystor stomatologiczny z 3 szufladami, rok produkcji 2005r.,
  2. Asystor stomatologiczny na kółkach, rok produkcji 2005r.,
  3. Asystor stomatologiczny z 3 szufladami, rok produkcji 2005r.,
  4. Fotel obrotowy, rok produkcji 2005r.,
  5. Krzesło obrotowe, rok produkcji 2005r.,
  6. krzesło obrotowe, rok produkcji 2005r.,
  7. komputer z monitorem, rok produkcji 2004r.,
  8. drukarka, rok produkcji 2015r.,
  9. aparat telefoniczny, rok produkcji 2005r.,

Za łączną cenę nie niższą niż 770,00 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. osobiście w biurze syndyka (adres: ul. Wilanowska 8 lok.3, 00-422 Warszawa), przesyłając je do biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka, nie zaś data nadania) lub przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 1353/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem ruchomości przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzęt składowany w Warszawie. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy.

Syndyka masy upadłości