Syndyk masy upadłości Radosława Krawczyka sprzeda motorower marki Malaguti F10, rok produkcji 2003, z silnikiem o poj. 49,00 cm3, nr rejestracyjny: WE 5328 za cenę nie niższą niż 300 zł brutto. 

Wg oceny stanu technicznego pojazdu, motorower nie może uczestniczyć w ruchu drogowym. 

Oferty należy składać na adres e-mailowy [email protected] do dnia 21 stycznia 2021 r.

Motorower posiada ważne ubezpieczenie OC. 

O rozstrzygnięciu przedmiotowej sprzedaży oferenci zostaną powiadomieni w drodze korespondencji mailowej w dniu 22 stycznia 2021 r.