Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej sygn. akt. XIX GUp 634/20 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 344/19), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54/49 o pow. 9164 m zabudowaną budynkiem mieszkalnym z garażem i częścią biurowo socjalną oraz działki niezabudowane o nr 54/44; 54/45; 54/50 i 54/51 o powierzchni 11 576 m położonych w miejscowości Wilczyna, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, przy ul Na Wzgórzu 7,  dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1A/00039757/2, za cenę nie niższą niż 400.000,00 zł brutto zł ( słownie: czterysta tysięcy i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł. 

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 23 lutego 2022 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura syndyka listem poleconym. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 13.00 w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.