Syndyk masy upadłości Beaty Niebrzegowskiej w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym toczącym się pod  sygn. akt LU1S/GUp-s/384/2022, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

a)       prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Borki, obręb Tchórzew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2083 o łącznej powierzchni 3.100 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LU1R/00055152/6 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 1”).

 za cenę nie niższą niż 6.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 700,00 zł.

b)       prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Borki, obręb Tchórzew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1780/1, 1780/2, 2084 o łącznej powierzchni 3.000 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LU1R/00083661/2 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 2”).;

za cenę nie niższą niż 4.000,00 złotych netto. Wadium wynosi 500,00 zł.

c)       1/5 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w   miejscowości Borki, obręb Wrzosów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 327, 328, 430, 431 o łącznej powierzchni 5.300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/00054029/8 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 3”).;

cenę nie niższą niż 2.560,00 złotych netto. Wadium wynosi 320,00 zł.

d)       7/10 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Borki, obręb Tchórzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 2003, 1777/1, 1777/2 o łącznej powierzchni 1.500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/00053335/9 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 4”).

cenę nie niższą niż 1.680,00 złotych netto. Wadium wynosi 210,00 zł

e)       prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Borki, obręb Tchórzew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1778/1, 1778/2 oraz 1197 o łącznej powierzchni 2.300 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LU1R/00054027/4 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 5”).

cenę nie niższą niż 10.640,00 złotych netto. Wadium wynosi 1.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty do Biura Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9 lok. 1; 00-413 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r. w wyżej wymienionym Biurze Syndyka w poniższych godzinach:

  1. Nieruchomość nr 1 – o godz. 10:25;
  2. Nieruchomość nr 2 – o godz. 10.50;
  3. Nieruchomość nr 3  – o godz. 11.15
  4. Nieruchomość nr 4 – o godz. 11.40
  5. Nieruchomość nr 5 – o godz.; 12.05

Opisy i oszacowania przedmiotów sprzedaży oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9 lok. 1, 00-413 Warszawa. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Syndyka pod nr. tel. 501-541-541 lub adresem [email protected] od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10 00 -16 00.