Syndyk masy upadłości ROTON Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie , sygn. akt WA1M/GUp/17/2023 sprzeda niewymagalne kaucje gwarancyjne wchodzące w skład masy upadłości:

LPDŁUŻNIKTERMIN ZAPŁATYTYTUŁ ROSZCZENIAWARTOŚĆ NOMINALNA
1SKANSKA S.A.25.06.2023 r.Kaucje gwarancyjne436,86 zł
2Budo-Com sp. z o.o. sp. k.19.03.2025 r.Kaucje gwarancyjne 30.355,00 zł
3Mennica Polska S.A.15.11.2025 r.Kaucje gwarancyjne68.084,00 zł
4Balzola Polska Sp. z o.o.18.01.2026 r.Kaucje gwarancyjne31.622,00 zł
5MLP Gliwice Sp. z o.o.16.01.2027 r.Kaucje gwarancyjne29.500,00 zł

cena łączna sprzedaży wynosi 45.000,00 zł.

ainteresowani winni składać oferty skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 31 maja 2023 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/17/2023, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem pakietu wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo wyboru oferty.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz adresem e-mail [email protected]