Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/10/2023) w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:

LPNAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKUCENA WYWOŁANIA PLN  BRUTTO
1Aparat fotograficzny CANON (2006)300,00
2Monitor LED/LCD [LG] 29UM57-P (RZ0069/02/16)100,00
3Drukarka laserowa Samsung (RZ/0018/03/16 Romtech)100,00
4Drukarka laserowa HP P1109 (RZ/0079/03/16) AZ TRADE100,00
5Terminal Honeywell Dolphine 6110 (RZ/0013/07/17 SAI)100,00
6System alarmowy (RZ/0007/06/18 Lemar Security)50,00 
7Terminal Honewell 6110 (RZ/0018/06/18 SAI)20,00
8Klimatyzacja 
GKH12K3F1 – 2 sztuki
Klimatyzacja GUHD12NK3FO -2 sztuki 
500,00
9Samsung Galaxy S9 (RZ/0006/09/18 T-Mobile)50,00
10Samochód osobowy SMART FORTWO CUPE 
VIN WEM34513011K495835
14.000,00
11Samochód osobowy
 Lancia VoyagerWJ 5499CVIN 2CRLAC57ER419892
25.000,00
12Kontener Magazynowy 20’ DVGATU00036313.000,00
13Kontener Magazynowy 40’ HCCCLU65530473.000,00
14Kontener Magazynowy 40’ HCOOLU82087503.000,00

Za kwotę nie niższą niż 49.320,00 zł brutto.


Można składać oferty na poszczególne Ruchomości, z uwazględnieniem cen wywoławczych wskazanych w wykazie, z tym  że oferty obejmujące cały pakiet Ruchomości mogą zostać potraktowane priorytetowo.


Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je na adres biura syndyka – Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9, 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. 


Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/10/2023, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.


W przypadku zainteresowania nabyciem zbioru ruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda ruchomości podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.


Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].