Syndyk masy upadłości BOTIMEX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki ruchomości wskazane w załączniku nr 1. Szczegółowy regulamin sprzedaży ruchomości stanowi załącznik nr 2.

Oferty wraz z wymagalnymi dokumentami ( wskazanymi w regulaminie sprzedaży ruchomości) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy [email protected] lub [email protected].

Termin na składanie ofert określa się na dzień 7 października 2020r. godz. 23:59.

Oględziny ruchomości będzie można dokonać w dniu 6 października o godz. 12:00 po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres [email protected].