Syndyk masy upadłości sprzeda samochód osobowy marki Toyota Yaris 06-09 z 2008 r. z silnikiem o poj. 1298 cmo nr rejestracyjnym: WWL 00974, DMC 1 480 kg za cenę nie niższą niż 12.000,00 zł brutto. 

Oferty należy składać na adres mailowy [email protected] oraz [email protected] do dnia 8 stycznia 2021 r.

Samochód posiada ważne ubezpieczenie OC i AC. 

O rozstrzygnięciu przedmiotowej sprzedaży oferenci zostaną powiadomieni w drodze korespondencji mailowej w dniu 11 stycznia 2021 r. 

Regulamin sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.