Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w trybie z wolnej ręki towary własne Spółki w postaci odzieży damskiej, obuwia i akcesoriów w ilości ok. 63 kartonów za cenę wywoławczą w kwocie 3.940,00 zł brutto.

Towary znajdują się w magazynie na terenie firmy SD Logistic w Wilczej Górze. Odbiór po stronie kupującego.

W przypadku zainteresowania ofertą regulamin sprzedaży zostanie udostępniony drogą e-mailową. 

W tym celu proszę o kontakt z biurem syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami (wskazanymi w regulaminie sprzedaży ruchomości) należy składać w biurze syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie. 

Termin na składanie ofert określa się na dzień 16 sierpnia 2021 r. godz. 17:00.