Syndyk masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS o, stanowiących 20 % kapitału zakładowego spółki Premium Restaurants Sp. z o.o. (KRS 0000433392) za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 5 września 2023r. do godz. 23:59 na adres e-mail: [email protected].

więcej informacji udziela biuro syndyka pod nr telefonu 502-997-928.