Syndyk masy upadłości IK Housing sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 32/13 sprzeda w trybie z wolnej ręki należności:
1. z tytułu nieopłaconych faktur VAT w kwocie 1.948,147 zł (postępowanie egzekucyjne w toku) oraz
2. z tytułu nieopłaconych faktur VAT w kwocie 1.804,18 zł (postępowanie egzekucyjne umorzone ze względu na bezskuteczność),

za łączną kwotę nie niższą niż 115,72 zł.

Oferty należy składać na adres mailowy: [email protected] do dnia 15 marca 2019 r.

Koszty zawarcia umowy ponosi Kupujący. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu mailowego.