Syndyk masy upadłości BOTIMEX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki zbiór ruchomości wskazanych w załączniku nr 1. Szczegółowy regulamin sprzedaży ruchomości stanowi załącznik nr 2.

cena wywoławcza stanowi kwotę 36.900,00 zł brutto.

Oferty wraz z wymagalnymi dokumentami ( wskazanymi w regulaminie sprzedaży ruchomości) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy [email protected].

Termin na składanie ofert określa się na dzień 3 lutego 2022 r. godz. 16:00.