Syndyk sprzeda nieruchomość w Legionowie

Syndyk masy upadłości Urszuli Edyty Giernatowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XVIII GUp 1118/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Wilczynie

Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 634/20 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 344/19), ogłasza sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną...

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości w Żyrardowie

Syndyk masy upadłości Barbary Laudańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1213/19, ogłasza sprzedaż udziału w wysokości 1/12 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej...