Syndyk sprzeda nieruchomość w Legionowie

Syndyk masy upadłości Urszuli Edyty Giernatowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XVIII GUp 1118/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Legionowie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Penzy w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1701/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu...