Syndyk sprzeda nieruchomość w Otwocku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego sygn. akt XIX GUp 125/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Zielonce

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Darii Smagi w upadłości (sygn. akt syndyka WA2M/GUp-s/954/2023) sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność...

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Borowo

Syndyk masy upadłości Moniki Kurkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1182/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem...

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Borowo

Syndyk masy upadłości Jacka Kurkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt WA2M/GUp-3/844/2023, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem...