Syndyk sprzeda garaż w Żyrardowie

Syndyk masy upadłości Bożeny Kalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 1357/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Puławach

Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka...

Syndyk sprzeda tartak w Łodzi wraz z ruchomościami

Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki zbiór rzeczy (tartak w Łodzi – zespół...