Syndyk sprzeda nieruchomość w Otwocku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego sygn. akt XIX GUp 125/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Otowcku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego sygn. akt XIX GUp 125/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej...

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Tabor

Syndyk masy upadłości Hanny Chmielewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej,...

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Sadowie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Fiodorowskiego PESEL 58062602450 NIP: 5251699359 sygn. akt XIX GUp 752/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości gruntowej składająca się...