Syndyk sprzeda Maszyny

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

Syndyk sprzeda zbiór ruchomości

Syndyk masy upadłości Jarosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LASTEK POLSKA Jarosław Sadowski z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII...

Syndyk sprzeda maszyny

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

Syndyk sprzeda stany magazynowe

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

Syndyk sprzeda samochód marki Volkswagen Polo

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kałowskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

Syndyk sprzeda samochód Ford Focus rocznik 2009

Syndyk masy upadłości Premium Food Restaurants S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w trybie z wolnej ręki samochód osobowy marki Ford Focus, hatchback, rocznik 2009 o numerze VIB WF0PXXGCDP9M88047 za kwotę...