Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Józefiny Janiny Bachurskiej, sygn. akt XVIII Gup 1420/19 sprzeda pakiet wierzytelności wynikających z: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy...

Syndyk sprzeda roszczenie alternatywne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Przybysz sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 323.517,37 zł. Nadpłata...

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział...

Syndyk sprzeda wierzytelność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mai Budziszewskiej-Caik w upadłości, sygn. akt XIX GUp 752/20 sprzeda udział wynoszący 1/2 w wierzytelność wynikający z wyroku z dnia 11 lutego 2004r. wydanego przez Sąd...

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział...