Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Karagaa sygn. akt. XIX GUp 1114/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność wynikająca z umowy sprzedaży 50 udziałów w Spółce 306 Sp....

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości House of Food sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości Romualda Brzeskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla  m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy...

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się...