Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy...

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Krzysztofa Wróbel sygn. akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie,...

Syndyk sprzeda należność

Syndyka masy upadłości Krzysztofa Wróbel sygn akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp. z o. o. Nieruchomośc za cenę 500,00 zł w zamian za spłatę...

Syndyk sprzeda roszczenie alternatywne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Przybysz sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 323.517,37 zł. Nadpłata...