Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Zboiska

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Narbut, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda przyczepkę

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Rzeszotarskiego sprzeda Przyczepka - SAH LEKKA, nr VIN WSE0200137, rok produkcji 2022, za kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł. Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda Peugeot 407

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Wójcik sprzeda samochód osobowy marki Peugeot 407, rocznik 2008, za kwotę 13.000,00 zł. Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udział w Fordzie C-MAX

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Kondej sprzeda udział w wysokości 1/2 samochodu osobowego marki Ford C-Max, rocznik 2005, za kwotę 1.500,00 zł. Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać...

czytaj dalej

Udziały w spółce

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Bielejca w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda roszczenie alternatywne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Lewandowskiej sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 22.645,48 zł....

czytaj dalej

Inne

Syndyk sprzeda mięso z kurczaka

Syndyk masy upadłości House of Food w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda mięso z kurczaka: Podudzie z kurczaka - 572 kg - termin ważności 25.08.21Udziec z kurczaka - 734 kg - termin ważności 25.08.21 za cenę nie niższą niż 6.530,00 zł netto (5 zł netto/kg)....

czytaj dalej

Syndyk sprzeda znak towarowy

Syndyk masy upadłości KSP Polonia Warszawa Sportowa S.A w Warszawie sprzeda wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego słownego (numer prawa wyłącznego 233980) oraz słowno-graficznego (numer prawa wyłącznego 233981) Oferty na zakup należy składać na...

czytaj dalej

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa