Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Bogusławice

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Fiodorowskiego PESEL 58062602450 NIP: 5251699359 sygn. akt XIX GUp 752/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości gruntowej składająca się z działek...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda nieruchomość w Warszawie, MSI Kabaty

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Chociszewo

Syndyk masy upadłości Hanny Chmielewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 25% w nieruchomości gruntowej, położonej w...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda zbiór ruchomości

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st....

czytaj dalej

Syndyk sprzeda samochód VW Golf

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Kołodziej sprzeda  samochód marki Volkswagen Golf 1.9 TDI rok produkcji 1998r. Samochód jest uszkodzony i nie jeździ. Wszelkie informacje oraz oferę należy składa na adres...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda Seata Cordoba

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Filipowicz sprzeda samochód marki Seat Cordoba rok produkcji 1998. Samochód jest uszkodzony i nie jeździ. Wszelkie informacje oraz oferę należy składa na adres...

czytaj dalej

Udziały w spółce

Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości Radosława Krawczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 865/20 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki pakietu 45 udziałów o łącznej wartości 4.500,00...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS o, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Premium Food...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udziały w Spółce Yeti sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Radosława Krawczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 865/20 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki pakietu 45 udziałów o łącznej wartości 4.500,00...

czytaj dalej

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda pakiet należności

Syndyk masy upadłości ROTON Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt...

czytaj dalej

Inne

Syndyk sprzeda mięso z kurczaka

Syndyk masy upadłości House of Food w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda mięso z kurczaka: Podudzie z kurczaka - 572 kg - termin ważności 25.08.21Udziec z kurczaka - 734 kg - termin ważności 25.08.21 za cenę nie niższą niż 6.530,00 zł netto (5 zł netto/kg)....

czytaj dalej

Syndyk sprzeda znak towarowy

Syndyk masy upadłości KSP Polonia Warszawa Sportowa S.A w Warszawie sprzeda wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego słownego (numer prawa wyłącznego 233980) oraz słowno-graficznego (numer prawa wyłącznego 233981) Oferty na zakup należy składać na...

czytaj dalej

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa