Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Końskowola

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Marii Sadurskiej w upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udział w Auto Kajki Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Jarosława Zakrzewskiego w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda stany magazynowe

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda maszyny

Syndyk masy upadłości House of Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda pakiet ruchomości

Syndyk masy upadłości Jarosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LASTEK POLSKA Jarosław Sadowski z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy...

czytaj dalej

Udziały w spółce

Syndyk sprzeda udziały w spółce

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 94/20 sprzeda 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udziały w spółkach

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fundusz Rezerw Inwestycyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 142/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki: pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej...

czytaj dalej

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości House of Food sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości Romualda Brzeskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla  m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i...

czytaj dalej

Inne

Syndyk sprzeda mięso z kurczaka

Syndyk masy upadłości House of Food w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda mięso z kurczaka: Podudzie z kurczaka - 572 kg - termin ważności 25.08.21Udziec z kurczaka - 734 kg - termin ważności 25.08.21 za cenę nie niższą niż 6.530,00 zł netto (5 zł netto/kg)....

czytaj dalej

Syndyk sprzeda znak towarowy

Syndyk masy upadłości KSP Polonia Warszawa Sportowa S.A w Warszawie sprzeda wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego słownego (numer prawa wyłącznego 233980) oraz słowno-graficznego (numer prawa wyłącznego 233981) Oferty na zakup należy składać na...

czytaj dalej

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa