Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Dębe

Syndyk masy upadłości PRESTO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (03-683) przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda nieruchomość w Tłuszczu

Syndyk masy upadłości Anny Iwańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1161/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/30 w prawie własności nieruchomości gruntowe położonej w województwie mazowieckim, powiecie...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda udział w pojeździe Chrysler Pacyfica

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Krawczyńkiej w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udział w samochodzie VW Golf

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Skwierczyńskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udział w samochodzie VW Golf

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Skwierczyńskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

czytaj dalej

Udziały w spółce

Syndyk sprzeda udziały w spółkach

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Różewskiego, PESEL 80061213991, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy...

czytaj dalej

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda pakiet należności

Syndyk masy upadłości Camaieu Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Luizy Ziętek sygn. akt. XIX GUp 1133/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki wierzytelnośc w kwocie nominalnej 358.500,00 zł należnej od Rafała Ziętka w upadłości z tytułu udziału w majątku...

czytaj dalej

Inne

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa