Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda budynek handlowy

Syndyk masy upadłości spółki ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-877) przy Al. Solidarności 155/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości (Borowo)

Syndyk masy upadłości Moniki Kurkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIX GUp 1182/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda samochód Toyota Yaris rok 2005

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Jastrzębskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda stany magazynowe

Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie...

czytaj dalej

Udziały w spółce

Syndyk sprzeda udziały w spółce

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 94/20 sprzeda 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda udziały w spółkach

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fundusz Rezerw Inwestycyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 142/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki: pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda pakiety udziałów

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 94/20 sprzeda: 50...

czytaj dalej

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Karagaa sygn. akt. XIX GUp 1114/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność wynikająca z umowy sprzedaży 50 udziałów w Spółce 306 Sp. z o. o. z siedzibą w...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości House of Food sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należności

Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o...

czytaj dalej

Inne

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa