Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

Syndyk sprzeda stany magazynowe

Syndyk masy upadłości Best Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie...

Syndyk sprzeda samochód Toyota Yaris rok 2005

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Jastrzębskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy...

Syndyk sprzeda udział 1/2 w samochodzie VW Golf

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Skwierczyńskiego w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy...

Syndyk sprzeda ruchomości (stany magazynowe)

Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy...

Syndyk sprzeda ruchomości (stany magazynowe)

Syndyk masy upadłości ILHO PL S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy...