Ogłoszenia

Aktualna oferta ogłoszeń syndyka

Nieruchomości

Syndyk sprzeda nieruchomości w Ząbkach

Syndyk masy upadłości Grażyny Sobierajskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda nieruchomość w Warszawie, MSI Kabaty

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału...

czytaj dalej

Ruchomości

Syndyk sprzeda VW Caddy rocznik 2008

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda zbiór ruchomości

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st....

czytaj dalej

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st....

czytaj dalej

Udziały w spółce

Wierzytelności

Syndyk sprzeda należność

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Krzysztofa Wróbel sygn. akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie, nieruchomości za cenę 500,00...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda należność

Syndyka masy upadłości Krzysztofa Wróbel sygn akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp. z o. o. Nieruchomośc za cenę 500,00 zł w zamian za spłatę zobowiązań spółki zasądzonej prawomocnym zakazem zapłaty w...

czytaj dalej

Syndyk sprzeda roszczenie alternatywne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Przybysz sprzeda w trybie z wolnej ręki roszczenie alternatywne o unieważnienie umowy o łącznej wartości nominalnej w wysokości 323.517,37 zł. Nadpłata wynika z umowy kredytu nr ...

czytaj dalej

Inne

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kontakt

Telefon

+48 501 541 541

Email

[email protected]

Address

Ludna 9, 00-413 Warszawa